Pedijatrija

Specifična imunoterapija

Specifična imunoterapija dišnih alergija i alergija na opnokrilce (pčelu, osu, bumbara, stršljena) Specifična imunoterapija alergenima je jedina etiološka terapija alergijskih bolesti kojom se smanjuju simptomi alergijskih bolesti, potreba za lijekovima, prevenira nastanak astme i senzitizacije na druge inhalacijske alergene. Provodi

Provokacijski pokusi

Provokacijski pokus hranom Provokacijski pokus pouzdano razlikuje sumnju na ili subjektivno uvjerenje ili pozitivni laboratorijski nalaz preosjetljivosti na neku hranu od klinički značajne alergije što, u konačnici, oslobađa bolesnika nepotrebnih eliminacijskih dijeta koje narušavaju kvalitetu života i mogu uzrokovati pothranjenost.

Elektivno cijepljenje djece

Elektivno cijepljenje Cijepljenje je postupak kojim u organizam unosimo mrtve ili modificirane mikrobne klice ili, češće, njihove dijelove, pomoću kojih potičemo imunosni sustav da stvori učinkovitu zaštitu od infekcije. Većina cjepiva unosi se intramuskularnom injekcijom. Dijelovi unesenih klica sami, ili

Ispitivanje plućne funkcije
spirometrija, bronhodilatacijski test

Testovi za određivanje plućne funkcije mjere brzinu zračnog protoka, plućne volumene, izmjenu plinova i funkciju respiratornih mišića. Osnovni testovi plućne funkcije uključuju spirometriju, bronhodilatacijski test i pulsnu oksimetriju. Ovi testovi također daju uvid plućnu fiziologiju (funkciju) pa mogu poslužiti za

Alergološka dijagnostika

Ukoliko liječnik posumnja da se kod djeteta radi o alergijskoj reakciji potrebno je provesti alergološko testiranje. Nekada se smatralo da kod djece do treće godine života ne treba izvoditi kožne alergijske testove. Danas se zna da se već kod dojenčadi

Liječenje alergijskih bolesti dišnog sustava

Osim adekvatne prevencije, alergijske bolesti potrebno liječiti prema preporukama  pedijatra alergologa i pulmologa, a s obzirom da se radi o kroničnoj bolesti, a liječenje se prilagođava svakom pacijentu ovisno o vrsti i težini simptoma. Simptomatsko liječenje (kapi za nos i

Pedijatrija

Pedijatrija Pregled i liječenje alergijskih bolesti dišnog sustava Alergološka dijagnostika Ispitivanje plućne funkcije – spirometrija, bronhodilatacijski test Elektivno cijepljenje djece Kožno testiranje na lijekove i anestetike Provokacijski pokusi Specifična imunoterapija