Alopecija liječenje – ispadanje kose

Androgena alopecija

Adrogenetska alopecija (AGA)  je jedan od najčešćih oblika bolesti vlasišta koja se javlja kod 50 do 80% muškaraca, te u 40% do 50% žena nakon 40.godine života.

Glavnu ulogu kod ovog progresivnog gubitka kose ima genetski uvjetovana povećana osjetljivost receptora u dlačnim folikulima na androgene hormone, odnosno na aktivni metabolit muškog spolnog hormona testosterona – dihidrotestosteron. Dosadašnja terapija androgene alopecije primarno je bila usmjerena na primjenu lokalnog pripravka minoksidila i oralnu primjenu lijeka finasterida, koji imaju povoljan učinak na rast kose uz redovitu primjenu, ali je kod dijela pacijenata njihova učinkovitost bila mala, a s druge strane su potakli zabrinutost zbog mogućih nuspojava kod dugotrajne primjene.

Kod muškaraca ova vrsta gubitka kose dovodi do različitog oblika i različitog stupnja ćelavosti, koja ovisi o genetskoj predodređenosti.

U nastanku androgenetske alopecije važnu ulogu imaju androgeni hormoni, posebice dihidrotestosteron (DHT), ali i brojni drugi čimbenici kao što su genetski i  čimbenici okoliša. Vezanjem DHT za androgeni receptor započinje proces folikularne minijaturizacije, skraćenje anagene faze i povećanje broja vlasi koje prelaze u telogenu fazu,  pri čemu se terminalne dlake koje su pigmentirane, duge i debele, transformiraju u velus dlake koje su svijetle, kratke i tanke.

Smatra se da su u podlozi etiopatogeneze ovog tipa AGA genetski čimbenici i androgenima posredovana folikularna minijaturizacija. Međutim, liječenje modulacijom androgene aktivnost, kao što je primjena finasterida, pokazale su ograničeni učinak kod muškaraca i žena. Lokalni minoksidil najčešći je lijek koji se koristi za liječenje AGA kod muškaraca i žena, čija je djelotvornost u ukupnoj populaciji relativno niska i iznosi 30–40%. Minoksidil se u vlasištu pretvara u svoj aktivni oblik, minoksidil sulfat, pomoću enzima sulfotransferaze SULT1A1. Pretpostavlja se da aktivnost enzima SULT1A1 u folikulu dlake korelira s odgovorom minoksidila za liječenje AGA.

Ako se kod žene uz AGA nalaze i drugi znakovi virilizacije, uz poremećaj ciklusa, obično se dijagnosticiraju endokrinološki poremećaji uz povišene vrijednosti cirkulirajućih androgena. Endokrinološka obrada uključuje određivanje vrijednosti ukupnog i slobodnog testosterona, androstendiona, dehidroepiandrosterona (DHEAS), prolaktina, FSH, LH i 17 (OH)progesterona

Učinkovitiji način liječenja alopecija omogućen je putem  personalizirane terapije prema genetskom profilu osobe uzimajući u obzir genetski test uz otkrivanje statusa glavnih metaboličkih putova involviranih u uzrok i terapiju najčešćih oblika alopecije.

TrichoTest™ je test koji  utvrđuje genetsku predispoziciju za bolesti vlasišta što omogućuje lakši odabir prikladne opcije liječenja, uz odabir prikladnih aktivnih farmaceutskih supstanci (API) uz prilagodbu koncentracije aktivne supstance koja je u potpunosti prilagođena pacijentu. Dobivenim nalazom testa može se utvrditi koji je gen i metabolički put važan u podlozi problema s alopecijom te odrediti personalizirani način liječenja. Testom se analizira 48 genetskih varijanti unutar 13 različitih gena povezanih s nastankom alopecije, u kojima se analiziraju 3 polimorfizma unutar 16 SNP-a („single nucleotid polimorfism“).

 

TERAPIJA

Lokalni pripravci

U terapiji androgene ćelavosti mogu se primijeniti i lokalni pripravci kao što je minoksidil 2% i 5% losion kojeg je potrebno primjenjivati svakodnevno kroz 4-6 mjeseci kao bi se potaknuo ponovni rast dlake. Uspjeh terapije uočen je u 40% muškaraca. Terapiju je potrebno provoditi kontinuirano kako bi se održao postignuti učinak i spriječio daljnji gubitak kose.

Peroralna terapija finasteridom (blokatorom enzima  5-alfa reduktaze)

Peroralna terapija androgene alopecije uključuje primjenu finasterida (blokatora enzima 5-alfa reduktaze) kojim se blokira pretvorba testosterona u lokalno aktivniji oblik dihidrotestosteron koji je ključan u progresiji androgenetske alopecije kod genetski predisponiranih pojedinaca.

Učinak terapije postaje vidljiv tek nakon 4-6 mjeseci kontinuirane primjene lijeka. U slučaju prekida terapije unutar 12 mjeseci dolazi do gubitka novoizrasle dlake.

Preparat je dozvoljen za primjenu samo kod muškaraca i strogo je zabranjen za primjenu kako oralnu tako i u kontaktu kod žena fertilne dobi.

Od neželjenih efekata kod muškaraca treba istaknuti moguće smanjenje libida i erektilne smetnje koje se javljaju u manjeg broja muškaraca.

 

PRP (Platelet rich plasma) – metoda za liječenje ispadanja kose

PRP predstavlja najnoviju terapijukoja se pokazala izuzetno uspješnom u liječenju androgene alopecije kod muškaraca i žena. Primjena PRP metode za liječenje ispadanja kose primjenjuje se od 2007. godine. Porast kose moguće je vidjeti nakon 2 mjeseca, ali je tipično vidljiv učinak unutar 4-8 mjeseci, a rezultat će se nastaviti poboljšavati do kraja prve godine nakon provedene terapije.

Ovaj tretman nema zabilježenih neželjenih učinaka i može se kombinirati sa bilo kojom drugom terapijom za rast kose. Idealni kandidati za ovu terapiju su muškarci i žene u ranijoj fazi prorjeđenja kose, pacijenti sa tankom dlakom i oni koji difuzno gube kosu.

Ovom metodom iz krvi se izdvaja plazma bogata trombocitima, koji sadrže brojne faktore rasta koji imaju snažan učinak regeneraciji tkiva. Terapijom se aktiviraju folikuli dlake koji iz stadija mirovanja prelaze u aktivnu fazu rasta. Također se poboljšavanje i prokrvljenosti kože vlasišta što dodatno doprinosi učinkovitosti tretmana.

Primjenom PRP metode kod većine pacijenata je uočen ubrzani rast kose – gušća kosa i deblja dlaka u odnosu na netretirano područje. Povoljan učinak PRP metode kod androgene alopecije uzrokovan je djelovanjem različitih faktora rasta iz trombocita koji potiču dijeljenje stanica u dlačnom folikula i promoviraju rast kose. Faktori rasta koji se oslobađaju iz trombocita djeluju na matične stanice u dlačnom folikulu, stimulirajući njihovu prolifereativnu fazu i diferencijaciju uz nastajanje novih dlačnih folikula i poticanje nastanka novih krvnih žila (neoangiogeneza).

Učinkovitost terapije je klinički dokazana, ali najbolji rezultati se postižu kod osoba s prorijeđenom i tankom kosom, kod kojih još nije nastupila ćelavost.

Rezultati su vidljivi unutar 3-4 mjeseca nakon terapije; dlaka postaje deblja, smanjuje se prorjeđenje kose, te kosa postaje gušća.

Za postizanje vidljivih rezultata potrebno je napraviti 3 tretmana u intervalima od po 3 mjeseca, potom nakon 6 mjeseci, te zatim jednom godišnje.

Nakon tretmana nema nikakvih neželjenih reakcija osim blagog crvenila koje se povlači tokom 24 časa nakon intervencije.

Važno je napomenuti da je veća učinkovitost liječenja i ponovnog rasta kose ukoliko se terapija počinje provoditi u ranijim stadijima androgene alopecije.

Go to Top