Opća dermatologija

Koža je najveći organ našeg tijela koji ima niz značajnih funkcija.
Mnogi zdravstveni problemi prve vidljive znakove pokazuju upravo na koži.

Acne vulgaris

Biopsija kože

Dijagnostika

Kronične bolesti kože

Psorijaza

Terapijski postupci