Biopsija kože

Biopsija kože je kirurški postupak kojim se uzima maleni uzorak (najčešće promjera 3 mm) oboljele kože pacijenta radi postavljanja precizne patohistološke /mikroskopske dijagnoze.

Bioptati se šalje na patohistološku pretragu (PHD) i/ili direktnu imunofluorescentnu pretragu (DIF) koja je neophodna za postavljanje dijagnoze i donošenja odluke o odgovarajućoj terapiji.

Ovaj postupak obavlja dermatolog u lokalnoj anesteziji. Nakon injekcije anestetika ili lokalno primjenjenog anestetika u kremi, uzima se mali komadić oboljele kože pomoću skalpela ili posebnog instrumenta koji se naziva “punch”.

Kompletna procedura traje kratko, oko desetak minuta, a ukoliko se eventualno nakon uzimanja biopsije rana zašiva koncem, konci se uklanjaju poslije sedam do deset dana.

Go to Top