Dermatoskopija

Svaku naglu promjenu u izgledu madeža treba ozbiljno shvatiti. Osobe koje imaju više od 50 madeža, osobe svijetle puti, kao i one u čijoj obitelji je bilo tumora kože, te osobe koje su u djetinjstvu zadobile opekline od sunca predstavljaju rizičnu grupu bolesnika koje se moraju redovito kontrolirati kod dematologa uz dermatoskopiju madeža.

Dermatoskopija (ili dermoskopija) je dijagnostička pretraga koja je obavezni dio pregleda madeža i predstavlja premosnicu između standardnog kliničkog pregleda madeža i histopatološke interpretacije madeža.

Dermatoskopija predstavlja proširen standard vizualne dijagnostike madeža i omogućava nam dublji pregled pigmentiranih promjena kroz slojeve kože, a ne samo njihove površine. Upavo zbog toga, danas se pregled madeža više ne smatra sveobuhvatnim bez dermatoskopije.

Suvremeni dermatoskopi omogućuju digitalno pohranjivanje slika u cilju praćenja madeža.

Vrijednost je dermatoskopije upravo u ranijem otkrivanju promjena koje nastaju u madežu a koje upućuju na određenu atipiju (odstupanje od normale) i primjenjuje se kod melanocitnih i nemelanocitnih promjena kože.