Provokacijski pokusi (hrana i lijekovi)

Provokacijski pokus hranom

Provokacijski pokus pouzdano razlikuje senzitizaciju na hranu od klinički značajne alergije što, u konačnici, oslobađa bolesnika nepotrebnih eliminacijskih dijeta koje narušavaju kvalitetu života i mogu uzrokovati pothranjenost. Bolesnici dobivaju suspektni alergen iz hrane u titriranim količinama i u određenim vremenskim razmacima. Pokus se započinje dozom koja u većine bolesnika ne izaziva reakciju i nastavlja se postupno rastućim količinama hrane, najčešće u vremenskom intervalu od 15-30 min do postizanja pune doze ili do pojave prvih simptoma reakcije. Postoji rizik pojave alergijske reakcije na hranu koja se može očitovati pojavom urtikarije, angioedema, pogoršanja atopijskog dermatitisa, rinoreje, bronhospazma, gastointestinalnih simptoma (grčevi, povraćanje, proljev) te, u konačnici, po život opasne anafilaksije. Ne postoji zamjenski postupak jer je provokacijski pokus zlatni standard u dijagnostici alergije na hranu.

 

Provokacijski pokus lijekom

Provokacijski pokus je jedini dijagnostički postupak kojim se pouzdano isključuje ili dokazuje preosjetljivost na inkriminirani lijek. Bolesnici dobivaju suspektni lijek u titriranim količinama i u određenim vremenskim razmacima. Pokus se započinje niskom dozom lijeka koja se postupno povećava, u vremenskom intervalu od 45-60 min, do postizanja pune terapijske doze ili do pojave prvih simptoma alergijske reakcije. Postoji rizik pojave rakcije preosjetljivosti koja se može očitovati pojavom urtikarije, angioedema, rinoreje, bronhospazma, gastointestinalnih simptoma (grčevi, povraćanje, proljev), osipa, otoka zglobova, ali i po život opasnih reakcija kao što su anafilaksija, toksična epidermalna nekroliza, Stevens- Johnsonov sindrom i DRESS – medikamentozni osip s eozinofilijom i sistemskim simptomima. Ne postoji zamjenski postupak jer je provokacijski pokus lijekom zlatni standard u dijagnostici preosjetljivosti na lijek, ali postoji mogućnost upotrebe drugog alternativnog lijeka.

Go to Top