Lena Kotrulja
Lena Kotrulja prim.dr.sc., dr.med.
dermatovenerologist, subspecialist in pediatric dermatology
Suzana Ožanić Bulić
Suzana Ožanić Bulićizv.prof.dr.sc., dr.med.
consultant dermatologist, consultant paediatric dermatologist
Davorin Lončarić
Davorin Lončarićprim.dr.med.
specialist in dermatology and venereology and subspecialist in dermatological oncology