Atopijski dermatitis

Atopijski dermatitis Atopijski dermatitis je najčešća kronična upalna bolest kože dječje dobi koja se javlja u 15-20% dječje populacije. Bolest je karakterizirana upalnim kožnim promjenama, suhoćom i svrbežom kože, a tipična su česta pogoršanja bolesti nakon mirnih perioda. Tipičan je