Darko Richter
Darko Richterprim. dr. sc. , dr.med.
znan. sur., spec. pedijatrije i uži specijalist pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije
Marta Navratil
Marta Navratildoc.dr.sc. prim., dr.med.
spec. pedijatrije i subspec. pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije