Darko Richter
Darko Richterprim. dr. sc., dr. med.
spec. pedijatrije i subspec. pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije
Marta Navratil
Marta Navratildr. sc., dr.med.
spec. pedijatrije i subspec. pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije