Opća dermatologija

Koža je najveći organ našeg tijela koji ima niz značajnih funkcija.

Mnogi zdravstveni problemi prve vidljive znakove pokazuju upravo na koži.