Genitalna HPV infekcija

Genitalna HPV infekcija je spolno prenosiva bolest uzrokovana humanim papilomavirusom. Ime se odnosi na grupu virusa s više od 100 tipova, od kojih je više od 30 spolno prenosivo.

Infekcija HPV virusom visokog rizika (najčešći tipovi 16,18,33,34) može dovesti do razvoja karcinoma vrata maternice, vanjskog spolovila, vagine, anusa ili penisa.

Svaka osoba koja je ikad imala genitalni kontakt s osobom koja je inficirana HPV-om može dobiti infekciju. To se odnosi i na muškarce i žene koji infekciju dalje mogu prenijeti na svoje spolne partnere, a da pri tom ni ne znaju da su inficirani. Tipovi HPV-a koji inficiraju genitalni sustav primarno se šire spolnim putem. Rijetko, tijekom vaginalnog poroda može doći do prijenosa virusa s majke na dijete. Još rijeđe se kod djeteta koje je prolaskom kroz porođajni kanal došlo u kontakt s virusom nađu kondilomi u predjelu grkljana.

Dijagnoza spolnih HPV infekcija postavlja se kliničkim pregledom, pod lupom ili pomoću kolposkopa u žena te peniskopa u muškaraca. Metoda izbora za dokaz HPV infekcije na vratu maternice u žena i drugim lokalizacijama je dokaz virusne DNA u uzorku ili obrisku tkiva metodom PCR genotipizacije. Naime, sam HPV virus ne može se dokazati Papa testom, jer je on samo probirni test kojim se otkrivaju abnormalne promjene na stanicama, a nije test kojim se može dokazati virusna DNA.

HPV cjepivo

Riječ je o cjepivu koje u sebi sadrži inaktivirana četiri tipa HPV (visokorizične tipove 16 i 18, te niskoriične tipove 6 i 11). Tipovi 16 i 18 uzročnici su 70% karcinoma vrata maternice, dok su tipovi 6 i 11 odgovorni za 90% slučajeva šiljastih kondiloma na području genitalnog trakta.

Cjepivo je namijenjeno djevojčicama i dječacima u dobi od 14-15 godina, u svakom slučaju prije prvog spolnog kontakta, odnosno prije prvog kontakta sa HPV-om.