dr. sc. Branko Pevec, dr.med.

Specijalist interne medicine, subspecijalist pulmologije, alergologije i kliničke imunologije
dr. sc. Branko Pevec, dr.med.

Obrazovanje i stručno usavršavanje

 • 1999. diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te nakon pripravničkog staža u OB “Sveti Duh”, Zagreb, 2002. položio državni ispit
 • 2007. stekao akademski stupanj magistra znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, obranom magistarskog rada pod naslovom “Razlike u potentnosti alergena jabuke u bolesnika s oralnim alergijskim sindromom”
 • 2011. stekao akademski stupanj doktora znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, obranom doktorske disertacije pod naslovom “Patofiziološki mehanizmi i parametri praćenja uspješnosti specifične imunoterapije u bolesnika s preosjetljivošću na grinje kućne prašine”
 • 2013. izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti, odlukom Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske
 • 2015. položio spedijalistički ispit iz interne medicine
 • 2018. položio subspecijalistički ispit iz alergologije i kliničke imunologije
 • 2019. položio subspecijalistički ispit iz pulmologije

Radno iskustvo

 • 2000.-2018. Klinička bolnica “Sveti Duh”, Klinika za unutarnje bolesti, Odjel za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju; Zagreb, Hrvatska
 • od 2018. Klinički bolnički centar Zagreb, Klinika za plućne bolesti Jordanovac, Zavod za alergijske i opstruktivne bolesti pluća; Zagreb, Hrvatska

Znanstvena djelatnost

Znanstveno-nastavne aktivnosti:

 • od 2008. liječnik-znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: “Dispepsija i GERB: mjesto i uloga Helicobacter pylori”, voditelj prim. dr. sc. Josip Bago
 • od 2013. predavač na tečajevima za osposobljavanje doktora medicine za predavače prve pomoći, u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa
 • predavač i voditelj edukativnih radionica (prva pomoć, zdravstveni rizici s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom, pravilna prehrana i korištenje lijekova) tijekom edukacije različitih profila stručnjaka uključenih u projekt “DEQUAL – Deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama putem podizanja razine kvalitete udomiteljske obitelji”, u organizaciji Obrtničkog učilišta – ustanove za obrazovanje odraslih
 • od 2008. suradnik i predavač na elektivnom predmetu “Allergy and asthma”, za studente četvrte godine programa “MD Program in English” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • od 2006. instruktor prve pomoći na tečajevima za osposobljavanje spasilaca na otvorenim vodama, u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa
 • od 2005. predavač na elektivnom predmetu “Doktore, guši me”, za studente četvrte godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • od 2005. suradnik na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: “Prevalencija alergijskih bolesti u Hrvatskoj”, broj 0129998, voditelj prof. dr. sc. Branimir Čvorišćec
 • od 2003. aktivno sudjelovao na više domaćih i međunarodnih stručno-znanstvenih skupova
 • od 2003. u više navrata pozvani predavač na godišnjim sastancima Hrvatskog i Slovenskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju te na tečajevima trajnog medicinskog usavršavanja iz alergologije
 • od 2002. suradnik i predavač na elektivnom predmetu “Alergijske bolesti i astma”, za studente četvrte godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • od 2001. liječnik-znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: “Utjecaj konvencionalne i peptidne imunoterapije na mehanizme upale”, broj 0129115, voditeljica doc. dr. sc. Asja Stipić Marković
 • Znanstveno-stručni skupovi:
 • član natjecateljskog odbora i sudac na Nacionalnom natjecanju ekipa prve pomoći; Novigrad (Istra), Hrvatska, 05. listopada 2013.
 • član natjecateljskog odbora i sudac na Nacionalnom natjecanju ekipa prve pomoći; Zagreb, Hrvatska, 15. rujna 2012.
 • sudac na Nacionalnom natjecanju ekipa prve pomoći; Zagreb, Hrvatska, 12. rujna 2009.
 • tajnik Prvog kongresa hrvatskih alergologa i kliničkih imunologa s međunarodnim sudjelovanjem; Zagreb, Hrvatska, 21. – 23. svibnja 2009.
 • sudac na Nacionalnom natjecanju ekipa prve pomoći; Zagreb, Hrvatska, 13. rujna 2008.
 • suorganizator Simpozija Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju “IgE-posredovane reakcije između inhalacijskih alergena i njihovih homologa u hrani”; Zagreb, Hrvatska, 07. prosinca 2007.
 • suorganizator stručnog sastanka “Nezadovoljene potrebe astme”, povodom obilježavanja Svjetskog dana astme; Zagreb, Hrvatska, 02. svibnja 2006.
 • član lokalnog organizacijskog odbora i voditelj rada u maloj grupi (tema: “Preosjetljivost na otrove insekata”) ljetne škole Europske akademije za alergologiju i kliničku imunologiju – GA2LEN & EAACI; Cavtat, Hrvatska, 26. – 30. rujna 2004.
 • član organizacijskog odbora Godišnjeg sastanka Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju; Cavtat, Hrvatska, 25. rujna 2004.
 • sudjelovao u organizaciji Tečaja trajnog medicinskog usavršavanja I. kategorije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu “Pristup bolesniku s alergijom i astmom”; Zagreb, Hrvatska, 16. – 17. studenoga 2001.

Članstva i područje interesa

Članstva:

 • Europsko respiratorno društvo od 2019.
 • Hrvatsko pulmološko društvo od 2019.
 • Hrvatsko torakalno društvo od 2019.
 • Hrvatsko imunološko društvo od 2007.
 • Hrvatski liječnički zbor od 2005.
 • Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju od 2005.
 • UCB institut za alergiju od 2004. (od 2007. aktivan član radne grupe za alergiju na hranu Hrvatske podružnice ovog instituta)
 • Europska akademija za alergologiju i kliničku imunologiju od 2004.