prim.dr. sc. Marta Navratil, dr.med.

spec. pedijatrije i subspec. pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije
prim.dr. sc. Marta Navratil, dr.med.

Obrazovanje i stručno usavršavanje

 • 2004. – diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2007.- 2014 g. –poslijediplomski doktorski studij “Biomedicina i zdravstvo”, pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; obranjena doktorska disertacija pod naslovom: “Lokalni i sistemski upalni biomarkeri u djece s kontroliranom i nekontroliranom astmom“
 • 2007. – 2011. specijalizacija iz pedijatrije DB Srebrnjak, Zagreb
 • ESID Radionica za juniore, siječanj 2010., Firenza, Italija
 • ESID Škola primarnih imunodeficijencija, rujan 2015., Calambrone, Italija,
 • EAACI Škola alergije na lijekove, rujan 2016., Beograd, Srbija
 • EAACI Škola alergije na hranu, prosinac 2019., Pariz, Franscuska
 • 2016.-2019. uža specijalizacija iz pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije
 • 06/2021.- priznat naziv primarijus

Radno iskustvo

 • 2005. – 2006. – pripravnički staž – KBC Zagreb
 • 2006. – veljača 2007. – suistraživač na Kliničkoj farmakologiji, KB Vuk Vrhovac, Zagreb
 • 2011. – 2015. zaposlena kao specijalist pedijatar u DB Srebrnjak na poslovima dječje alergologije i imunologije
 • 2015. – do danas zaposlena kao specijalist pedijatar, uži specijaliste dječje alergologije i kl. imunologije u Klinici za pedijatriju, Klinike za dječje bolesti Zagreb na Odjelu za pulmologiju, alergologiju, imunologiju i reumatologiju
 • 06. srpnja 2016. izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničkih medicinskih znanosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku
 • 08.rujna 2020. izabrana u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u Katedri za pedijatriju na Medicinskom fakultetu u Osijeku, od kada održava nastavu vježbi iz pedijatrije u sklopu kolegija Pedijatrija za studente 4.godine  Medicinskog fakulteta u Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta  Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku.

Članstva i područje interesa

 • Hrvatski liječnički zbor
 • EAACI
 • Hrvatsko društvo za alergologiju
 • ESID
 • Hrvatsko društvo za pedijatrijsku alergologiju
 • Hrvatsko društvo za dječju kardiologiju i reumatologiju