mr.sc. Mira Pevec, dr.med.

Specijalist interne medicine, subspecijalist pulmologije, alergologije i kliničke imunologije
mr.sc. Mira Pevec, dr.med.

Obrazovanje i stručno usavršavanje

 • 2019. položila subspecijalistički ispit iz pulmologije
 • 2018. položila subspecijalistički ispit iz alergologije i kliničke imunologije
 • 2011. položila specijalistički ispit iz interne medicine, Zagreb
 • 2009. stekla akademski stupanj magistra znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, obranom magistarskog rada pod naslovom “Patofiziološki mehanizmi aspirinom prouzročene astme u ljudi”
 • 1999. diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te nakon pripravničkog staža u OB “Sveti Duh”, Zagreb, 2002. položila državni ispit
 • 1991. završila Medicinsku školu, “Montovjerna” Dubrovnik
 • 1987. završila Osnovnu školu “Ivana Gundulića” u Dubrovniku

Radno iskustvo

 • Od 2001.- 2018. odjelna liječnica na Odjelu za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju, KB Sveti Duh, Zagreb, Hrvatska
 • Od 3.5.2018. – radi kao odjelna liječnica u Klinici za plućne bolesti Jordanovac, KBC Zagreb

Znanstvena djelatnost

Znanstveno-nastavne aktivnosti:

 • od 2008. predavač na elektivnom predmetu “Allergy and asthma”, za studente četvrte godine programa “MD Program in English” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • od 2006. suradnik i predavač na elektivnom predmetu “Doktore, guši me”, za studente četvrte godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • od 2005. suradnik na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: “Prevalencija alergijskih bolesti u Hrvatskoj”, broj 0129998, voditelj prof. dr. sc. Branimir Čvorišćec
 • od 2003. aktivno sudjelovala na više domaćih i međunarodnih stručno-znanstvenih skupova
 • od 2003. u više navrata pozvani predavač na godišnjim sastancima Hrvatskog i Slovenskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju te na tečajevima trajnog medicinskog usavršavanja iz alergologije
 • od 2002. suradnik i predavač na elektivnom predmetu “Alergijske bolesti i astma”, za studente četvrte godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • od 2001. liječnik-znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: “Utjecaj konvencionalne i peptidne imunoterapije na mehanizme upale”, broj 0129115, voditeljica doc. dr. sc. Asja Stipić Marković

 

Znanstveno-stručni skupovi:

 • član organizacijskog odbora Simpozija Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju “Evolucija alergijskih bolesti”; Zagreb, Hrvatska, 08.-09. studenog 2013.
 • član organizacijskog odbora Prvog kongresa hrvatskih alergologa i kliničkih imunologa s međunarodnim sudjelovanjem; Zagreb, Hrvatska, 21. – 23. svibnja 2009.
 • tajnica tečaja prve kategorije stalnog medicinskog usavršavanja “Određivanje ventilacijskih poremećaja prijenosnim spirometrom”; Zagreb, Hrvatska, 17. – 18.lipnja 2005.
 • član lokalnog organizacijskog odbora i suradnik rada u maloj grupi (tema: “Preosjetljivost na otrove insekata”) ljetne škole Europske akademije za alergologiju i kliničku imunologiju – GA2LEN & EAACI; Cavtat, Hrvatska, 26. – 30. rujna 2004.
 • član organizacijskog odbora Godišnjeg sastanka Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju; Cavtat, Hrvatska, 25. rujna 2004.
 • sudjelovala u organizaciji Tečaja trajnog medicinskog usavršavanja I. kategorije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu “Pristup bolesniku s alergijom i astmom”; Zagreb, Hrvatska, 16. – 17. studenog 2001.

Članstva i područje interesa

 • Hrvatsko torakalno društvo.
 • Hrvatsko imunološko društvo
 • Hrvatski liječnički zbor
 • Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju
 • UCB institut za alergiju (od 2007. aktivan član radne grupe za alergiju na hranu Hrvatske podružnice ovog instituta)
 • Europska akademija za alergologiju i kliničku imunologiju
Go to Top