Prim.dr.med. Davorin Lončarić

Specijalist dermatologije i venerologije i uži specijalist dermatološke onkologije
Prim.dr.med. Davorin Lončarić

Obrazovanje i stručno usavršavanje

 • 1990. diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
 • 1996. završio specijalizaciju iz dermatologije i venerologije
 • 1995. poslijediplomski studij iz dermatovenerologije
 • 1998. stručno usavršavanje iz dermatopatologije na Univerisitätsklinik für Dermatologie und Venerologie LKH u Grazu
 • 2005. stručno usavršavanje iz dermatokirurgije u Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju KBC Zagreb.
 • 2012. stekao naziv primarius
 • 2015. postao uži specijalist iz dermatološke onkologije

Radno iskustvo

 • Od 1996. je zaposlen na Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, gdje radi kao liječnik specijalist dermatolog u Specijalističkom zavodu za dermatološku onkologiju, u Kabinetu za dermatopatologiju i u ambulantama za trihilogiju i dermatokirurgiju.
 • Višegodišnji je voditelj ambulante za trihologiju Klinike za dermatovenerologiju KBC Zagreb.
 • Područja stručnog interesa su opća dermatologija, dermatološka onkologija, dermatopatologija, dermatokirurgija i bolesti kose i vlasišta
 • Pohađao je brojne tečajeve stručnog usavršavanja iz područja dermatopatologije, dermatokirurgije i dermatoonkologije
 • Prisustvovao je brojnim hrvatskim, europskim i svjetskim kongresima kao aktivni sudionik s više objavljenih kongresnih priopćenja te kao pozivni predavač
 • Sudjelovao kao predavač na tečajevima trajne medicinske edukacije liječnika
 • Autor je 8 poglavlja i koautor 6 poglavlja stručnih knjiga; priručnika tečaja stalnog medicinskog usavršavanja i udžbenika iz dermatovenerologije
 • Autor i koautor je 24 stručnih i znanstvenih radova objavljenih u međunarodno indeksiranim časopisima
 • Sudjelovao je kao suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti „Nasljedni i stečeni poremećaji keratinizacije”, voditelj Prof.dr.sc. A. Basta-Juzbašić.
 • Sudjeluje u dodiplomskoj nastavi iz dermatovenerologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Sveučilišnom poslijediplomskom specijalističkom studiju iz dermatovenerologije te u dodiplomskoj nastavi iz dermatovenerologije studija na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Redoviti je sudionik javnozdravstvene akcije prevencije melanoma: „Euromelanoma day“
 • Licenciran je od Hrvatske liječničke komore za samostalan rad kao specijalist dermatovenerolog i subspecijalist dermatološke onkologije.
 • Član je Hrvatskog dermatovenerološkog društva i Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju HLZ
 • Potpredsjednik je Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju HLZ
 • govori tečno engleski jezik
Go to Top