Prim. dr. sc. Darko Richter, dr.med.

znan. sur., spec. pedijatrije i uži specijalist pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije
Prim. dr. sc. Darko Richter, dr.med.

Obrazovanje i stručno usavršavanje

 • 1979. diplomirao na Medicinskom fakulteteu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1986. Specijalist pedijatar
 • 2000. Primarijat
 • 2007. g, uža specijalizacija iz pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije
 • 2008. doktorat znanosti

Radno iskustvo

 • Radio u Klinici za pedijatriju KBC Zagreb, na Šalati i Rebru, te kraće vrijeme u Dječjoj bolnici Srebrnjak u Zagrebu.
 • Od 1993.-2000. g. pomoćnik ravnatelja KBC Zagreb za medicinska pitanja.
 • Od 2009. pročelnik poliklinike Klinike za pedijatriju na Rebru.
 • Bavi se pedijatrijskom alergologijom, vakcinologijom i primarnim imunodeficijencijama.
 • Napisao je 117 radova u medicinskim časopisima
 • napisao 26 poglavlja u 13 udžbenika i održao preko 150 pozvanih predavanja.
 • Godine 2010.  osnovao je Sekciju za alergologiju i kliničku imunologiju Hrvatskog pedijatrijskog društva koja redovito surađuje s nizom domaćih i inozemnih  srodnih sekcija, društava i centara.

Članstva i područje interesa

Članstvo

 • Član brojnih hrvatskih medicinskih udruženja, radnih skupina i više međunarodnih društava: European Academy of Allergy and Clinical Immunology, European Society for Immunodeficiencies, Central European Vaccination Advisory Board.
 • Bio je predsjednik je Zagrebačkog ogranka Hrvatskog pedijatrijskog društva (od 2009-2013. g.).
 • Predsjednik je Sekcije za alergologiju i kliničku imunologiju Hrvatskog pedijatrijskog društva, član Savjetodavnog odbora za cijepljenje pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, član Povjerenstva za pedijatriju Ministarstva zdravstva, član Nacionalnog etičkog povjerenstva za istraživanja na djeci pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.